דירה בהוד השרון

צילום:

חיה גולד

 

פירוט העבודה:

בדירה זו בוצע תכנון אדריכלי כולל שינויים במבנה מבפנים ועיצוב פנים.

כל הזכויות שמורות © 2018 דניאל ויזנטל    |    טלפון: 054-4695555    |    דואר אלקטרוני: danielle@danielle-w.com

דניאל ויזנטל